Don’t change your name, change 
the game

"Jeg skal finne ut hvor du bor, drepe og voldta deg"

Nye tall viser at 41% av alle som gamer nå er kvinner og at hele 4 av 5 av disse har opplevd trakassering. Seksuelle meldinger, name calling, mansplaining, boikotting og lugubre tilnærmelser. Hore. Fitte. Vis puppene. Jeg skal finne ut hvor du bor, drepe og voldta deg. Hele 59% av jentene spiller nå under mannlig eller kjønnsnøytralt alias for å unngå trakasseringen. I kampanjen “Don´t change your name, change the game” retter vi søkelyset mot ukulturen. Jenter skal kunne spille med eget navn. Uten trakassering. For å få frem det sterke budskapet har vi fått fem kvinnelige gamere til å dele de verste kommentarene de har fått, samt fått en av Norges største CS-stjerner til å spille under kvinnelig alias.

Kampanjen fikk stor nasjonal oppmerksomhet og vekket mye engasjement både i og utenfor kommentarfeltene.