Break the Mold

Vi retter søkelyset mot en av de mørkeste 
krokene av gamingverden.

Gaming er en av verdens største underholdningsindustrier, og trakassering er en av de største truslene den står overfor. Trakasseringen skaper en ukultur i spillene, overskygger gamingens gode sider og jager dyktige gamere på dør. Hele 70% av gamere har opplevd hatprat, seksuell trakassering, voldstrusler eller doxing, og problemet er økende. Allerede nå etterlyser 77% av gamerne bedre løsninger for å begrense toxic adferd i spill. Det kan vi ikke la forbigå i stillhet.

 

Break the mold betyr å gjøre noe på en ny eller annerledes måte. Å avvise den konvensjonelle måten å gjøre ting på, å utfordre status quo eller bryte etablerte mønstre. Vi nekter å akseptere forestillingen om at trakassering er en normal del av gamingkulturen. Vi vil være med på å skape en positiv kultur som verdsetter respekt, inkludering og mangfold.

 

Break the mold er en aksjon i regi av E-sportslaget Apeks. Vi vil komme til bunns i hvordan og hvorfor trakassering ble en så stor del av miljøet vårt, og med blant annet holdningskampanjer og aktiviteter skape reell forandring.

Vi skal bekjempe trakassering i gamingmiljøet.

Ukulturen har vokst fritt for lenge. Det er på høy tid å ta tak i problemet.

Ukulturen har vokst fritt for lenge.Det er på høy tid å ta tak i problemet.