Toxic gaming – kan det fikses?

Toxic gaming – kan det fikses?

Gaming er gøy. Gaming er livet! Som verdens største underholdningsindustri samler gaming ukentlig milliarder av mennesker rundt PC og konsoll.

Men spill har også en mørk side. En ny undersøkelse utført av Unity viser at 67% har blitt utsatt for toxic oppørsel når de spiller. Det er også en bred enighet blant majoriteten av gamere om at det er for mye hets. 77% av de som spiller online mener at det må gjøres noe for å skape tryggere spillopplevelser på nett. Men hvordan går vi videre og skaper en gamingkultur hvor færre opplever hets og trakassering? Vi har sett på tre nivåer av tiltak for finne den beste veien videre. 

Hjelp utenfra

Flere store aktører som blant annet Ubisoft har inngått samarbeid med politiet for å få hjelp til å stanse grov trakassering i nettbaserte spill. Sammen med nettpatruljer loggfører de milliarder av interaksjoner som scannes for ord og uttrykk som kan oppfattes som støtende. 

Det er likevel utfordringer knyttet til denne fremgangsmåten. I England er det kun 0,1% av sakene som flagges som ender opp i en politianmeldelse. For det første er det utfordrende å lokalisere lovbrytere. I tillegg har aktørene bevisst gått for de mest grove forselsene i begynnelsen med ambisjoner om å utvide bruken etter hvert. Selv om man er tjent med å ha politiet på banen når det kommer til grove forseelser som drapstrusler, rasisme, homofobi og lignende, er det mer usikkert om offentlige myndigheter kan bidra til en bedre kultur innen gaming utover dette. Det er noen ganger en tynn grense mellom det som oppleves som hets og trash talk. Og må vi spørre oss selv: er vi tjent med at det er streng straff som skal sette premiss for gamingkulturen?


Oppfølging, tilpasning og belønning

Der politiet har straff som eneste virkemiddel har spillselskapene mulighet til å angripe hets og trakassering på en litt annen måte. De kan tilpasse konsekvensene etter hvor grovt overtrampet er. Her tester selskapene ut alt fra advarsler, kortvarige kontofrysninger, blokkering av stemme, belønning av god oppførsel i form av fordeler til midlertidig eller full utestenging av bruker. Det eksperimenteres også med moderatorer og gamere som har rolle som «faddere» for å bidra til å skape en bedre gamingkultur. Fordelen med å ha mange verktøy i kassa er at man kan ta tak i hele spekteret av ukulturen, fra små overtramp til straffbare handlinger. Det gjør også at misforståelser og mindre overtramp ikke får store konsekvenser. Men kanskje viktigst er at det blir en større konsensus rundt hva som ikke er greit. Gamingkulturen består av gamere og en enten-eller-strategi hvor man automatisk utestenges for et lite overtramp er vi ikke tjent med. Tiltakene spillselskapene nå tester ut er en god begynnelse, men det er fortsatt utfordringer knyttet til disse. Det er for eksempel lett for blokkerte brukere å starte en ny konto og mange av tiltakene har vist seg vanskelig å gjennomføre på store plattformer med millioner av brukere. 


En gamingkultur for alle gamere

For en ting er sikkert – det er umulig å komme hets og trakassering helt til livs uten at gamere selv bidrar. Gjennom undersøkelser ser vi at den store majoriteten brukere ønsker mindre hets i nettbaserte spill. Hvis flertallet klarer å samle seg i kampen mot ukulturen vil det over tid bidra til en sterk reduksjon av hets og trakassering. Veien fremover vil selvfølgelig handle om en kombinasjon av flere tiltak. Vi trenger ansvarliggjøring av de som begår straffbare handlinger, vi er avhengige av at spillselskapene skaper trygge rammer på sine plattformer, men vi tror likevel at aller viktigste er at alle gamere bidrar til en positiv spillkultur. Gamingkulturen skal skapes av gamere selv. Og for at den skal være inkluderende for alle kan man ikke la de få som bidrar til hets ødelegge moroa for andre. Det handler om å si fra når man ser eller opplever hets og det handler om å gå foran som et godt eksempel. Hvis gamere står sammen om å skape en kultur hvor hets ikke blir akseptert vil det være den desidert mest effektive fremgangsmåten. 

Vær med å send en tydelig beskjed om at hets og trakassering i gaming er uakseptabelt.
Ta vårt pledge og være med å bekjempe toxic oppførsel i gaming.