Tallenes tale: En samling av relevant forskning

Tallenes tale: En samling av relevant forskning

Trakassering er en enorm trussel for gaming. Men du trenger ikke ta vårt ord for det. Her samler vi interessante og viktige undersøkelser og forskingsprosjekter som tar for seg trakassering, toxicity og gaming.
Jenter som gamer tar realfaglige utdannelser

Forskning utført ved Universistetet i Surrey viser at jenter som gamer har tre ganger så stor sannsynlighet for å velge utdannelser innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk. Mister vi kvinnene fra spillene mister vi også mange av dem fra disse viktige utdannelsene.

Without women and girls, we miss out on the innovations and fresh perspectives that people from different backgrounds can bring to the science and engineering field that can not only help solve global societal challenges but create innovations that meet their needs and represent them. // Dr Anesa Hosein, University of Surrey


Toxicity in Multiplayer Games Report: Vi trenger løsninger for å redusere trakassering

Undersøkelsen gjennomført av Unity viser blant annet at 72% av gamere har vært vitne til at andre har blitt utsatt for toxic adferd i spill, og 68% har opplevd det selv. 3 av 4 gamere er enige om at vi trenger flere løsninger for å redusere toxicity i gaming.

Toxic behavior and malicious players can cause immense damage to a player base and success of a game, potentially even harming a studio’s entire reputation. // Felix Thé VP, Product Management, Operate Solutions

Her hjemme går det feil vei

Vi trenger ikke reise langt for å finne forskrekkende tall. Medietilsynets undersøkelse for 2022 viser at andelen jenter som spiller i Norge har fått ned med 17 prosentpoeng siden 2020. Det er helt feil retning.

Våre undersøkelser tyder på at det fortsatt er et stykke igjen før vi har en inkluderende dataspillkultur, der både jenter og gutter kan inne seg like godt til rette. // Mari Velsand, direktør i Medietilsynet

Sprikende ferdigheter skaper dårlig dynamikk

En undersøkelse som tar for seg toxicity i spillet World of Tanks i lys av deindividualiseringsmodellen. Her dykker de ned også i ikke-verbale dimensjoner av trakassering og team-dynamikker. Undersøkelsen viser blant annet at toxicity er størst i lag som gjør det dårlig, eller har stort sprik i ferdigheter innad i laget.

Hvem blir trakassert?

Undersøkelse blant US gamere som viser at 34 millioner amerikanere oppgir å ha fått sin gaming-opplevelse påvirket av trakassering. Undersøkelsen dykker også ned i hvem som opplever hva slags trakassering og viser blant annet at 41% av kvinnelige og 37% av LGBTH+ spillere har opplevd trakassering basert på kjønn og legning.

Hvem er det som trakasserer?

En undesøkelse blant fransktalende voksne som dykker ned i sammenhengen mellom visse personlighetstrekk og tilbøyelighet til å utøve trakassering eller toxic oppførsel i online spill. Viser blant annet at unge, mannlige spillere med høyt ferdighetsnivå som spiller mye per uke og har en kombinasjon av to impulsive personlighetstrekk har er gruppen som har størst adferdsendring og i størst grad bidrar til trakassering.

Hvordan forholde seg til trakassering som lag?

Intervjubasert-studie som undersøker definisjonen av toxicity og hvilke mestringsmekanismer de bruker for å forholde seg til trakassering og toxicity.

Har du relevant forskning vi burde dele? Send oss tips på post@breakthemold.gg