Under-
visning

For å bekjempe trakassering i gaming må vi endre kulturen fra innsiden. Det starter med den nye generasjonen gamere.

Gaming 101: trakassering i gaming er utviklet for å gi lærere og elever en inngang til å diskutere og bli bevisste på trakassering og toxic adferd i gamingmiljøet. Målet er å vekke selvrefleksjon hos elevene og gjøre dem bedre rustet til å snakke om, takle og bekjempe den økende trakasseringen.

Opplegget er tiltenkt 7.trinn og består av en PPT-presentasjon med filmklipp, diskusjonspunkter og oppgaver. Vi advarer om sterk språkbruk i materiellet.

For å virkelig kunne lære den nye generasjonen spillere hvordan vi skal snakke til hverandre online er det viktig å ikke undervurdere erfaringene de har og realiteten i dagens online miljø. Derfor har vi valgt å bruke ekte eksempler med reell språkbruk i vårt materiell. Vær likevel oppmerksom på dette og se gjennom innholdet på forhånd. 

Trykk på knappen under for å laste ned materiell. Linken tar deg til en Dropbox-mappe der du kan laste ned undervisningsopplegg og lese lærerveiledning.